torsdag 18 december 2008

Två steg fram, ett steg bak

Grundlagsberedningens förslag blev inte någon kioskvältare. De positiva delarna med uppenbarhetsrekvisitet borttagande, att domstolarnas oberoende stärks samt möjligheten till kommunala folkomröstningar, balanseras tyvärr av att den kommunala självstyrelsen inskränks. Bland annat genom att den orimliga kommunala skatteutjämningen grundlagsfästs. 

Ett förslag som kan leda till framtida problem, är att grundlagsfästa förbudet mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Enligt föreslagna formuleringar, avses skyddet mot diskriminering endast omfatta homo- och bisexuella. Detta innebär att till exempel transsexuella personer inte skyddas mot diskriminering, vilket kan framstå som märkligt. Jag tycker att det här gör det tydligt att frågan om vilka sexuella läggningar som ska skyddas och inte, är svår. 

Det är tyvärr sannolikt att Sverige aldrig kommer att få en "riktig" grundlag, där man slår fast grundläggande principer för den offentliga maktutövningen och ramar för övrig lagstiftning. I stället fortsätter lagandet och lappandet av den regeringform som vi lever med sedan 1975. 

Men, med tanke på förutsättningarna får väl ändå Per Unckel, som lett beredningen, godkänt betyg. 

0 comments: