torsdag 18 december 2008

Nästan rätt

Allan Widman skriver återigen om JAS på SvD Brännpunkt. Och den här gången har han delvis rätt. Nämligen att Nato-anpassning av Gripens stridsledningssystem är en förutsättning för att lyckas i exporten. 

Däremot väljer han att inte nämna att samma Nato-anpassning, också är en förutsättning för att svenska JAS på ett säkert sätt ska kunna kommunicera med förband från andra länder. För att svenska förband - inklusive stridsflygplan - ska kunna verka internationellt krävs att förbandens ledningssystem - även stridsflygplanens - anpassas till detta. 

Alltså, den internationalisering av svenska försvaret som många försvarspolitiker, och inte minst Allan Widman, varit pådrivande till och i riksdagen fattat beslut om. 

SvD 

0 comments: