söndag 14 december 2008

Ett intressant initiativ av Carl Bildt

Aftonbladet skriver vår utrikesminister med anledning av 60-årsdagen för mänskliga rättigheterna: 

"Det är ingen djärv gissning att en allt större del av framtidens kamp för friheten kommer att röra de klassiska frågorna om rätten att fritt få sprida och ta del av information. Vi ser redan i dag hur i vissa länder bloggarna förföljs, servrar stängs ner, internetsidor censureras eller tillgången till datorer begränsas.
Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten. Jag har därför i dag satt igång ett arbete inom UD att inför det svenska ordförandeskapet ta fram förslag om hur Sverige kan verka för att stärka Europeiska unionens insatser till försvar för yttrande- och informationsfriheten på internet."

Bra så. 

Men, hur går det ihop med den politik som regeringen för? FRA, IPRED och datalagringsdirektiv. Det ska bli intressant att se vad som kommer ut av Carl Bildts initiativ. 

1 comments:

Mary sa...

Ja, Staffan. Vad kan man göra för att lyfta intresset? Tänk om Bildt fck råda just nu. Han har rätt.