torsdag 11 december 2008

Kanske klokt

Enligt SvD kommer Stockholms stad inte att gå till domstol, trots att Kvinnoforum har sökt lokalkostnadsbidrag för samma lokaler från flera olika förvaltningar i Stockholms stad. 

Såvitt går att utläsa av artikeln, finns två skäl till detta. Det ena är staden har varit otydligt i sina regler avseende lokalkostnadsbidrag, vilket minskar sannolikheten för fällande dom. Det andra är att Kvinnoforum är satt i konkurs, vilket gör att det även vid en fällande dom skulle vara svårt att få tillbaka någon större del av pengarna. 

Det är i o f s olyckligt att frågan inte domstolsprövas. Men å andra sidan är det väl bra att Stockholms stad är rädd om skattebetalarnas pengar och inte driver processer, bara för principen. 

0 comments: