torsdag 11 december 2008

650 vetenskapsmän är skeptiska till IPCC

"Den globala uppvärmningen orsakas av koldioxid och andra växthusgaser." 

Detta har under senaste åren varit ett allmänt känt och accepterat faktum, baserat på rapporter från FNs klimatgrupp IPCC. Dessutom utgör detta grunden för mycket av den politik som formas, både vad avser energiproduktion men också vad avser andra områden, t ex transport och skatter. 

Att det funnits några vetenskapsmän som tycker annorlunda har man hört talas om ibland. Dessa har, som jag har uppfattat det, inte varit så många och inte heller särskilt framstående. 

Nu har dock 650 vetenskapsmän som är skeptiska till IPCC, skrivit ihop ett upprop. Länk här. Det verkar vara många inom rätt kompetensområden (klimatforskning, meterologi etc), och en del kända namn. 

Nu vet jag inte vad man ska tro. Det kan väl inte vara så att vi satsar miljarder på att lösa ett problem som inte finns... 

SvD, DN, DN, DN

8 comments:

Magnus W sa...

Nej tro på de vetenskapliga publicerade granskade rönen... tro på IPCC.

se tex. http://climateprogress.org/2008/12/11/inhofe-morano-recycles-long-debunked-denier-talking-points-will-the-media-be-fooled-again/

http://www.desmogblog.com/400-prominent-scientists-dispute-global-warming-bunk

sprider det sig kanske jag skriver något själv om det.

Anonym sa...

Se det såhär: Om klimatförändringarna inte är orskade av människan, eller människans påverkan är överdriven, och vi satsar mcyket pengar och ork på detta: vad blir resultatet? Jo, vi kommer att i onödan satsat pengar och ork på något meningslöst. Trist, men inte katastrofalt. Om IPCC däremot har rätt, men vi inte satsar pengar/ork på att lösa problemen utan viftar bort det som osanning/överdrift: vad blir resultatet? Ja, definitivt katastrofal. Jag vet vilket worst case-scenario jag väljer...

Magnus sa...

calendrella.

Ett långt svar där jag först tar upp vetenskap, och längre fram, vid en rubrik med fetstil, tar upp riskhantering.


Så gott som alla forskare som inte tror på IPCC slutsats om klimatet, vilket jag själv -- jämte med några hundra toppforskare på området som jag känner till och t ex 32000 underskrifter av forskare i en något som heter Oregon-namnlistan mot Kyoto (Kyoto finns det förresten många som tror på IPCC som är emot) -- inte heller tror på grund av att IPCC:s teori och slutsatser (här avser jag vad klimatmodellerna bygger på, vilket är vad IPCC redovisar) bygger på väl falsifierade hypoteser om bl a vattenånga och moln, som är de viktigaste faktorerna som IPCC menar höjer temperaturen.

Både skeptiker och IPCC är eniga om att dubble CO2-halt i sig själv bara ger energi att höja temperaturen med cirka 1 grad, men IPCC räknar med många 100 procents förstärkning så att en förändring av CO2 mångdubblar den lilla effekten från CO2.

Detta med energin från CO2 är alltså skeptiker och IPCC eniga om, men förstärkningen är man inte enig om.

Många som skriver IPCC:s vetenskapliga rapporter har uttryckt både tvivel och misstro inför IPCC:s syn på hur klimatet drivs, och de har även klagat på att IPCC är dogmatiska och inte lyssnar på kritik samt hur de editerar sina dokument där vissa saker som är obekväma för IPCC:s slutsats bara stryks.

Detta är, som du säkert förstår, inte bra vetenskap, och IPCC är inte heller i egentlig mening en vetenskaplig organisation, men likväl söker de driva en osannolik och i vetenskapligt sett utflippad teori om att människan styr klimatet. Det torde bl a bero på att deras uppgift är att utröna människans påverkan på klimatet klimatet.

Skulle IPCC komma till samma slutsats som otaliga av gedigna atmosfärsforskare som inte arbetar under IPCC, nämligen att dubbel halt CO2 inte ger högre temperaturökning än mellan grovt 0,2 och 1,2 grader C, skulle de ju inte bli intressanta.

IPCC menar istället att vi ökar temperaturen med mellan 3 och 6 grader, vilket är makalösa siffror med tanke på hur lite en dubbling av CO2 är och att CO2-halten var 5000 ppm för några miljoner år sedan, men att det inte var så mycket varmare då.

IPCC är även en FN-organisation, och global politik där NGO:er får ökat inflytande torde också hjälpt till att göra klimatfrågan poppis.


Slutligen är det mycket osannolikt att människan kraftigt ökar CO2-halten. Den CO2 människan årligen släpper ut från 2 kubikkilometer eldad olja motsvarar 1 procent av atmosfärens CO2. NOAA säger att hälften av det hamnar i havet, och en CSIRO (en institution som forskar och ofta är klimatalarmistiska) kom nyligen fram till att en ocean på södra halvklotet inte mättats med CO2, utan att CO2-upptaget var lika bra som någonsin. Naturen släpper ut 25-30 gånger mer CO2 än vi människor, och absorbera lika mycket mer, men en gasbalans bör göra at temperaturen styr CO2-halten och inte tvärtom. I synnerhet då inte haven är mättade. Haven rymmer ~150 ggr mer CO2 än vi hittills släppt ut.

Vidare har alla gamla instrumentmätningar för CO2 (hundratals sådana) visat att CO2-halten stigit förr till 400 ppm och sedan sjunkit när kyla satt in. De mätningarna vägrade IPCC att redovisa, trots att de uppmanades att göra det.


De som säger att CO2 styr -- t ex Magnus Westerstrand som kommenterat här -- säger vidare att det inte finns någon annan bra förklaring till temperaturförändringarna vi haft. Det är inte sant, för i dag har man i alla fall 60 procent korrelation med solaktivitet och nästan 90 procent korrelation med havsoscillation. Detta skriver aldrig media om, förutom att de dissar att solen korrelerar med klimatet. En undersökning för en period av några år, dvs med låg säkerhet, gjordes härom året och en annan kan man säga än sämre undersökning lite senare, vilka visade att korrelation inte fanns från 80-talet till mitten av 2000-talet. Där valdes dock dataset som stödde resultatet att inte korrelation fanns fastän andra dataset fanns som stödde att korrelation fans, och flera andra allvarliga metodiska fel finns i de undersökningarna.

Havens betydelse har jag inte sett en enda artikel om i svensk dagspress, trots den imponerande korrelationen!

Vidare förnekar Magnus Westerstrand klimatförändringar i historien, som varje geolog är väl bekant med förekommit globalt. de sägs av klimatalarmisterna vara lokala, men det är de inte alls. Av inventering av de mätningar av historisk temperatur som gjorts (är svårt men ger bra information) var de entydigt globala.

-----
Nu till riskhantering.

I dagens klimat lider många människor. Vi har inget perfekt klimat nu. när det historiskt de senaste 15000 åren har varit cirka 1 resp. 2 grader C varmare på jorden har både djur och natur samt mänskligheten haft det som allra bäst. I dag dör det fler i extrem kyla än i extrem värme, och 1 eller 2 grader varmare tror många klimatologer bara vore bra. Här är en brittisk klimatolog som startat ett väl ansett klimatforskningscentrum, som påstår att 2 grader varmare inte vore dåligt. Han ogillar även Kyoto och för ett mycket intellektuellt resonemang som jag verkligen tycker att du (och andra) ska lyssna på. Han tror f ö -- till skillnad från s k skeptiker, inklusive mig -- att CO2 styr klimatet.

Om det blir kallare, vilket det mycket väl kan bli -- ja mycket troligt blir --, varför är det då en mindre katastrof om vi slösat bort 10-tals miljarder dollar till ingen nytta och det ger oss en ekonomisk kris?

Klimatet kommer att drabba många, och klimatet har alltid med jämna mellanrum (i regel när det blivit kallare) drabbat många människor. Om vi har dålig ekonomi när det händer är det inte bra!

Men det är även farligt om vi har dålig ekonomi på grund av kostsamma åtgärder mo det skulle bli en värmekatastrof.

Vi måste dock komma ihåg att det inte blir någon katastrof med höjd havsnivå eller andra problem före 2050. Det anser inte IPCC. Media skriver jämt om att vår påverkan på klimatet redan ger katastrofer, men det är inte sant och tillhör en alarmism som hela denna fråga drivs med. Frågan är väldigt politisk också, vilket du ju säkert inser.

Om vi offrar 1 procent i tillväxt varje år kommer våra resurser om 100 år, när de verkliga problemen enligt IPCC satt in, att endast vara knappt 30 procent av vad de varit om vi inte offrat 1 procent tillväxt. Mindre än 1/3 så mycket resurser kommer vi då alltså att ha om 100 år.

Då vårt välbefinnande, och förresten även vår miljövänlighet, alltid mest beror på hur mycket resurser vi har -- där vi kan skydda oss och naturen om vi har mer resurser -- och vice versa (vår ofärd beror på små resurser), är detta viktigt.

Men hur mycket ger denna vår över tid mycket stora uppoffring i klimatskillnad? Skillnaden kommer enligt IPCC att endast vara några enstaka år till samma sak inträffar. D v s om havsnivån når +60 cm år 2100 utan vår uppoffring når den +60 cm t ex år 2103 om vi gör den stora uppoffringen.

Därför är det bättre att anpassa sig till förändringarna, eftersom vi ändå måste göra det.

Men som sagt bygger idén att människan styr klimatet på att en liten påverkan från CO2 ger mycket kraftig förstärkning. En förstärkning man inte registrerat historisk.

Många -- t ex Christian Azar -- hävdar att stora åtgärder nästan inte kostar någonting, men det är naturligtvis helt fel.


Om du vill läsa mer får du gärna läsa på mina klimatbloggar här och här.

Magnus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Magnus sa...

Magnus Westerstrand.

Det finns många vetenskapligt publicerade *empiriska* rön som går stick i stäv med IPCC:s ej empiriskt säkrade rön.

Jag nämnde i kommentaren till calandrella korrelationen med havsströmmar, som IPCC länge (och kanske ännu) negligerar, och Spencer visar peer rewied att klimatkänsligheten för CO2 måste vara mycket låg.

Om det senare här, här i senaten eller här.


Vidare visade Robert Baker häromdan peer reviewed att solen styr regionala klimatmönster, och Compo och Sardeshmukh visade i somras att havsströmmar helt dominerat påverkan av temperatur på land, vilket de menade innebär att IPCC:s klimatmodeller bygger på fel idé om hur klimatet styrs, där det utgås från att strålning styr temperaturen. De skrev: "the most important conclusion to be drawn from our analysis is that the recent acceleration of global warming may not be occurring in quite the manner one might have imagined" och understryker även att ändring av temperaturen på havsytan bör påverkas av havsströmmar, dvs en naturlig orsak. (Havsströmmar är PDO-faserna, med dess 35-åriga uppvärmings och 35-åriga nedkylningsfas.)

Om dessa två studier t ex här.


Vidare visar Enric Palle m fl att systematisk förändring i molnen, som korrelerar med över 99.5 procents signifikans med kosmisk strålning, har en långt större påverkan på klimatet enbart över decennier än vad en fördubbling av CO2 halten har!

Om det här.

Harry Harrysson sa...

om de enorma summor man talar om, i stället hade satsat på att expandera våra skogar, som både konsumerar CO2 och ger oss O2 - vore det inte smartare? Några ekonomiska beräkningar på vad det skull kosta och ge?

Dan Koehl sa...

Nu är det över 700, 13 gånger så många som står bakom IPCC dokumentet från 2007. http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2158072e-802a-23ad-45f0-274616db87e6

Dan Koehl sa...

Nu är det över 700, 13 gånger så många som står bakom IPCC dokumentet från 2007. http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2158072e-802a-23ad-45f0-274616db87e6