torsdag 4 december 2008

IPRED - en gammaldags lagstiftning?

Nu har propositionen lagts. 

Några artister, med Alexander Bard som chefsideolog, stödjer. Socialdemorkaterna vet inte vad de ska tycka. Beatrice Ask gör sitt bästa för att motivera varför, fast hon går över gränsen när hon (enligt DN) kommenterar Niklas Wykmans kritik av IPRED: "Vid hans ålder är man för gammal för att uppträda som en trettonåring"

Men, är det här verkligen en lagstiftning som bär mot framtiden? Inget av de politiska ungdomsförbunden tycker det. Och i Finland, där man haft IPRED-lag sedan 2006, fildelar fortfarande 69% av 15-åringarna. 29% gör det varje dag. 

IPRED införs för att skydda upphovsrätten. Vad som är upphovsrätt regleras i "Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk"  Dagens lagstiftning tillkom alltså 1960. Man kan lugnt säga att det flutit en del vatten under broarna sedan dess. Det kanske finns anledning att se över om den lagstiftningen är anpassad till dagens verklighet. Det skulle till exempel kunna ske form i en offentlig utredning. 

Det känns återigen som om regeringen tar en strid, som den faktiskt inte behöver. Och får en hel generation, eller åtminstone en stor del, mot sig. Som man gjorde med FRA-lagen. 

Har ställt frågan förr, och gör det igen: Varför tar regeringen den här striden

1 comments:

Lennart sa...

Gammaldags lagstiftning? som gammal datoroperatör har jag som hobby att fixa mina bekantas datorer. På de flesta hårddiskar, även hos välfungerande familjer, kan jag se att det finns filmer, musik och pornografi nerladdat. En nervös oro infinner sig alltid ända tills jag förklarar att "allt är utsuddat, inget finns kvar och det som fanns går ej att återskapa". Då först infinner sig ett fridsamt leende, från i de flesta fall husbonden. Det jag vill komma till är att få tillgång till nätaktivitet och spåren därav är som att få tillgång till personers tänkande och handlar därmed till syvende och sist om grundlägggande mänskliga fri- och rättigheter. Att ge internationella omättligt hungriga affärsmän ett lillefinger, såsom Ipred är utformat, kommer i förlängningen att innebära att kreatörer så småningom inte har någon egen hand att skapa med...sk diktatur har uppstått.. och som lök på laxen ...ångest, oro och gräl i familjer och andra konstellationer.. med långt vidare konsekvenser än några tusingar mindre i månaden åt en välförtjänt upphovsman.