tisdag 2 december 2008

EU, Nato och alliansfrihet

SvD Brännpunkt ifrågasätts Sveriges smyganslutning till Nato. Mark Klamberg har kommenterat artikeln här

En annan aspekt, som inte kom fram när riksdagen röstade om Lissabonfördraget, är att enligt Lissabonfördraget är "medlemsstaterna skyldiga att ge den stöd och bistånd med alla till buds stående medel".

Nato grundas på Atlantpakten, där artikel 5 lyder ".. will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, .."

Dvs, i Nato är det upp till varje medlemsnation att avgöra "such action as it deems necessay". Lissabonfördraget kräver "alla till buds stående medel". 

Att Nato-länder är fria att själva avgöra om de överhuvud taget ska stödja ett annat Nato-lands krigföring, är ett faktum. Detta blev mycket tydligt vid andra Gulf-kriget, då Frankrike och Tyskland valde att inte stödja USAs invasion av Irak. 

Det är ju lite märkligt att socialdemokraterna har svårt för Nato, men stödjer Lissabonfördraget. 

0 comments: