måndag 8 december 2008

Om Arjeplog, andras skattepengar och arbetslöshet

Arjeplog betalar, enligt artikel i Dagens Industri, 25.000 kronor till varje person som flyttar in till kommunen. En familj med två barn får alltså 100.000 kronor. 

Kommunalrådet Bengt-Urban Fransson får frågan "Bonusarna måste väl bli en väldigt stor utgift för en liten kommun. Hur klarar ni detta?" 

Svaret lyder "Bonusen betalas ut under två års tid. Och det blir en nettovinst för oss, med tanke på skatteinbetalningarna från de nya invånarna och på skatteutjämningssystemet. Även om människor som flyttar hit skulle bli arbetslösa räknar vi med en nettointänkt på 50.000 kronor per person under de här två åren. Detta är alltså självfinansierande." 

Att kalla detta självfinansierande är självbedrägeri. Finansieringskällan är ju den skatt som tas från alla som arbetar i de kommuner som är förlorare i det kommunala utjämningssystemet. 

Det hela framstår som ännu mer absurt när man ser på marginaleffekterna. Om Arjeplogs kommun får ytterligare en innevånare som inte försörjer sig själv, utan går arbetslös, ger det kommunen en NETTOINTÄKT på 50000 kr under två år. 

Det kommunala skatteutjämningssystemet gör det alltså lönsamt för Arjeplogs kommun att deras innevånare går arbetslösa! 

2 comments:

Bubbe sa...

Det är intressant att se hur man ser på de små kommunerna från 08-håll. Gör vi inget åt vår situation så snyltar vi på er 08-or, och försöker vi göra något åt vår situation så är det också fel. Hur ska ni ha det?

Staffan Strömbäck sa...

Det är väl utmärkt om man gör något åt sin situation, så att man inte behöver ligga andra till last.