torsdag 11 december 2008

Åtta månaders väntan skäligt

Dagens Samhälle nr40 skriver om en dom från kammarrätten i Stockholm. Den avser att fall där en kvinna i Huddinge väntat drygt åtta månader på att flytta in på ett demensboende. 

Enligt tidningen motiverar kammarrätten domen med att kvinnan dels tackat nej till ett erbjudande, dels fått växelvård i korttidsboende. 

Det ska bli intressant att ta del av kammarrättens domar i de fall som rör Ekerö kommun. Länsrätten har dömt ut särskild avgift för Ekerö kommun redan efter en månad i några fall och efter två månader i ett annat. 

Tyvärr hittar jag inte någon länk till artikeln i DS pappersupplaga. DS hänvisar till domen: Kammarättens i Stockholm, avdelning 6 i Stockholm, mål nr 3454-08. 

0 comments: