lördag 13 december 2008

En ide om Färingsöhemmet

Alternativa lokaliseringar av äldreboendet i Stenhamra utreds, och kommer att redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott under januari. Utifrån det underlaget, kommer beslut fattas om vilket eller vilka alternativ som är genomförbara. 

Redan innan utredningen är klar, är det tydligt att många, inklusive undertecknad, som anser att Söderströmska tomten är den bästa lokaliseringen. Tyvärr verkar det inte vara möjligt att få ett äldreboende till stånd på Söderströmska vid den tid då platserna behövs - 2011 enligt nuvarande prognoser. Sannolikt lär vi få vänta till efter 2012, möjligen så länge som till 2015, innan ett äldreboende kan stå klart på Söderströmska. 

Men om platsbehovet från 2011 och några år framåt kan tillgodoses på annat sätt, blir Söderströmska ett mer genomförbart alternativ. 

Ett sätt att tillgodose platsbehovet, är genom en tillfällig utbyggnad av Färingsöhemmet. Därmed skapas mer tid för att genomföra planering och byggande av äldreboende i Stenhamra. På detta sätt blir Söderströmska en möjlig, långsiktig lokalisering. 

En ide, värd att pröva. 

0 comments: