torsdag 11 december 2008

Utmärkt!

Beskedet från Maud Olofsson och Anders Borg om hur regeringen avser hantera krisen för fordonsindustrin är bra. 

En tydligt satsning på utveckling. Möjlighet att, i dessa finanskrisens dagar, hjälpa sunda företag med tillfälliga krediter. Men inget osunt spenderande av skattemiljarder på att ge hjälp till företag och affärsideer som inte har egen bärkraft. 

Med beröm godkänt. 

SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DI, DI, DI, DI, DI, DI, DI, DI

PS Den renlärige marknadsliberalen kan naturligtvis hävda att detta skulle marknaden ha fixat bättre, om bara staten hållt tassarna borta. Men verkligheten består inte bara av siffror och strukturer som går att fånga i ekonomiska teoriers kalkyler. I verkligheten finns det också människor som har åsikter och gör bedömningar, till stor del baserat på maggropskänsla. Med det i åtanke, framstår det presenterade paketet som en bra balans mellan kalkyl och känsla. 

0 comments: