onsdag 3 december 2008

Hvad vilja socialdemokraterna?

Allianspartierna har satt ner foten om IPRED. 

Att det är ett genomdiskuterat förslag som presenteras torde vara säkert. Om det tar tillräcklig hänsyn till den personliga integriteten återstår att se när propositionen presenteras. 

Men, hur kommer nu socialdemokraterna att reagera? De har hållit mycket låg profil hittills, men kan knappast fortsätta med den taktiken nu. 

Thomas Bodström initierade som justitieminister, genom sitt agerande i EU, den integritetskränkande lagstiftning som kallas datalagringsdirektivet. Då hade han inga skrupler avseende den personliga integriteten. Datalagringsdirektivet motiverades med informationsbehov för att motverka terrorism, människohandel och annan, synnerligen grov brottslighet. 

Ska bli intressant att se om propositionen innehåller någon begränsning av rättighetsinnehavarnas möjlighet att få ut information som lagrats med hänvisning till datalagringsdirektivet. Om det inte finns några sådana begränsningar, torde det här vara en ändamålsglidning som slår rekord i både hur snabbt det gått (mindre än två år) och start respektive slut (från anti-terrorism till upphovsrätt). 

AB, SvD, DN, DN

0 comments: