söndag 18 januari 2009

Tvivlarna tar ton

Har i ett tidigare inlägg kort refererat klimatseminariet på IVA. På en blogg är det svårt att sammanfatta sakinnehållet i diskussionerna. Susanna Baltscheffs gör ett försök på SvD blogg, Paul Lindquist på sin. För den som vill ta del av hela debatten, finns en inspelning här

Den fråga som Susanna Baltscheff ställer i sin blogg på SvD "Varför hånskrattade stora delar av publiken när prof Erland Källén talade?" tror jag har ett enkelt svar. 

Det här var kanske det första tillfället då de som tvivlar på IPCCs resultat fick tillfälle att, i rimligt ordnade former, göra sin röst hörd. Ibland IVAs ledamöter fanns det många. Jag skulle tro att samtliga IVAs ledamöter anser sig ha en god teknisk förståelse och förmåga att ta till sig vetenskapliga fakta, inte minst med tanke på hur många som har titeln Teknologie Doktor. 

Jag uppfattade att det fanns ett mycket stort, uppdämt behov av att uttrycka sina tvivel. Detta tog sig ibland mindre väluppfostrade uttryck, långt ifrån det vanliga svenska ordnade samtalet. 

Jag kan bara hoppas att IVA, och andra seriösa aktörer, inte tar detta till intäkt för att lägga locket på, utan i stället ser behovet av att den globala uppvärmningen ges många fler tillfällen att diskuteras. 

Dessa diskussioner behöver föras mellan kompetenta aktörer och gärna med en mer återhållsam publik. Då kan vi kanske få ett tydligare svar på var vetenskapen står, vilka osäkerheter som finns och vilka frågor som den politiska nivån bör ta tag i. 

0 comments: