torsdag 15 januari 2009

Efterord och framåtblick

Betydelsen av att Sverige, och EU, har en väl grundad säkerhetspolitik kan inte nog understrykas. Inte minst i en tid då svenskar sänds att verka i osäkra områden med en, mer eller mindre, öppet uttalad målsättning att exportera våra västerländska värderingar. 

Den 13 januari skriver universitetslektor Inga Brandell i SvD under rubriken "Väst måste sluta uppfostra arabstater". Ur sista stycket:
"Istället för att ägna oss åt att uppfostra dem – lära dem demokrati, mänskliga rättigheter och good governance som det heter i dokumenten – varför inte respektera den politik och de värden som finns i dessa samhällen, och acceptera deras beskrivning av problemet? Först då blir vi förmögna att reda upp den oreda som vår europeiska historia har ställt till med."

Den 14 januari skriver professor Hans Ingvar Roth i SvD om Samuel Huntintongs livsgärning under rubriken "Han påminde oss om religionens betydelse", och avslutar artikeln: 
"Den västerländska katolicismen med sitt naturrättstänkande och protestantismen med sitt individualistiska trosbegrepp utgjorde, visade Huntington, väsentliga förutsättningar för framväxten av demokratiska statsbildningar. Att bortse från denna historiska kontext när demokrati och mänskliga rättigheter ska ”exporteras” till andra kulturkretsar ger således uttryck för en ytlig förståelse av religionernas roll i länders politiska utvecklingar. Ett budskap som George W Bush uppenbarligen inte hörsammade när han planerade USA:s invasion av Irak."

Något att tänka på för de som arbetar med bistånds-, säkerhets- och försvarsfrågor.

0 comments: