måndag 19 januari 2009

Nytt år, ny socialnämnd

Tillbringade kvällen i gruppmöten. Först KS-grupp med moderaterna som jag var tvungen att lämna för att hålla alliansgruppmöte i socialnämnden. 

Det var första gruppmötet med den nyvalda alliansgruppen. De flesta av oss har suttit två år, eller längre. Då man samlas för första gången inför ett nytt år, är ett tillfälle att ägna en stund åt att fundera på vad som driver det politiska engagemanget, inte minst i en socialnämnd. 

I allt politiskt arbete ser jag det som en viktig uppgift att arbeta för att politiker ska bestämma mindre, och medborgarna mer. Oavsett om det gäller val av hur man vill bo, eller vilken skola barnen ska gå i. Och vid de tillfällen när vi som politikerna har att fatta beslut, tänka på att det är våra kommunmedborgares pengar som vi bestämmer om, och kunna ta ansvar för att vi använder pengarna så klokt att vi kan försvara varje krona som utdebiterats i skatt. 

Som kommunpolitiker möter man många medborgare som talar för sin sak: föräldrar till dagisbarn, ungdomar, pensionärer och idrottsintresserade för att nämna några. Jag tror att det är viktigt, kanske framför allt i en socialnämnd, att också försöka tänka på de som inte hörs. Det kan vara psykiskt funktionshindrade eller barn som har en svår familjesituation. Här har vi som socialnämndspolitiker ett särskilt ansvar. 

När jag ser framåt, ser 2009 ut att bli ett svårt år, kommunfinansiellt. Det kan komma att behövas extraordinära åtgärder för att klara ekonomin. Men jag håller tummarna för att vi under 2009 kan arbeta mer framåtsyftande, och inte behöva reda ut gamla synder. 

0 comments: