torsdag 22 januari 2009

Gnissel i försvarsdepartementet

Enligt Politikerbloggen visar en intern medarbetarundersökning att det finns stort missnöje med den politiska ledningen, framför allt Tolgfors och Jevrell, från tjänstemännen på försvarsdepartementet. 

I sitt svar hänvisar Tolgfors på sin blogg till den osäkerhet som alltid uppstår efter ett turbulent ministerbyte, att det tar tid för en ny politisk ledning att klargöra en ny inriktning för arbetet och att kommunicera denna till medarbetarna så att de känner förtroende för en ny departementsledning. Han skriver också om en arbetsgrupp som är tillsatt för att göra en översyn av departements organisation. 

Men Tolgfors skriver inte något om att den politiska ledningen tar till sig av synpunkterna, reflekterar över sitt ledarskap eller avser föra en fördjupad dialog med de tjänstemän som anser att: 
"Den politiska ledningen bör utveckla sin förmåga att uttrycka sin vilja in i organisationen. Vi tjänstemän är lojala mot våra politiska ledningar oavsett vilka de är men vi känner inte de övergripande målen och kan därmed inte bidra på det sätt som vi brukar." 
eller att 
"Den politiska ledningen har distanserat sig från tjänstemannaorganisationen på ett för Fö unikt sätt. Det synes som att förtroendet för tjänstemännen saknas numera. Även det är unikt för Fö."
för att ta några axplock. 

Det kärvar på försvarssidan i regeringen nu. Tur att det finns andra politikområden som rullar på bättre: Utrikes-, handels- och socialpolitken för att nämna några. 

0 comments: