lördag 31 januari 2009

Ett tvättat förslag

ÖB har nu lämnat underlaget för inriktningspropositionen till Försvarsdepartementet. 

Detta underlag går inte att jämföra med vad som tidigare, inför försvarsbeslut, levererats från myndigheten Försvarsmakten. Det underlag som nu levererats har, enligt SvD, arbetats fram i gemensamma arbetsgrupper med tjänstemän från Försvarsdepartementet. 

Trots detta innehåller underlaget ett antal förslag som, om de förverkligas, inte kan anses utgöra ett stöd för den mer nationella linje som officiellt gäller efter Georgienkriget. Bristerna tydliggörs mycket klartsynt av Bo Pellnäs i SvD Brännpunkt. Läs den. 

Utöver Bo Pellnäs analys, kan jag konstatera att i missivet till Försvarsmaktens underlag står bland annat att läsa följande: "Materiell uppfyllnad av insatsförbanden har under planeringsperioden prioriterats mot insatsförbandens grundläggande behov för fredsfrämjande insatser, territoriell integritet och regional stabilitet, det vill säga mot ökad tillgänglighet och användbarhet på kort sikt. Prioriteringen innebär en markant ambitionssänkning avseende uthållighet samt insatsorganisationens långsiktiga utveckling." 

Det går knappast att tolka detta som något annat än att återtagandedoktrinen inte längre gäller. Det betyder konkret att Försvarsmaktens möjlighet att återta förmågan att skydda landet mot väpnat angrepp allvarligt försämras. 

Detta är en signal som säkert kommer att uttolkas av säkerhets- och försvarsanalytiker i vårt närområde. 

Befintliga budgetramar är otillräckliga för att åstadkomma det försvar som behövs. I det läget finns bara ett alternativ, och det är att öka anslaget. 

0 comments: