söndag 1 februari 2009

Nu är vi fler än 200!

I Facebookgruppen "Bredda Ekerövägen till fyra filer" är vi nu fler än 200 medlemmar. På två veckor tycker jag att det är riktigt bra. Det visar att vi är ganska många på Ekeröarna som tycker att fyra filer är ett rimligt önskemål. 

Nu håller jag tummarna för att Vägverket förstår att det finns många Ekeröbor som inte accepterar att få det sämre när Förbifarten byggs.  Det är ju inte rimligt att investera 25 miljarder Förbifarten, och så får vi som bor på Ekerö värre köer in till Brommaplan än vad vi har i dag. 

0 comments: