lördag 7 februari 2009

Vad vill de, egentligen?

Nio biskopar föreslår i DN det som kristdemokraterna tidigare föreslagit som en lösning på frågan om samkönade äktenskap, nämligen att staten övertar vigselrätten. 

Som medlem i svenska kyrkan är jag tacksam för att en majoritet av kyrkans ledare verkar vara klokare är de flesta av våra riksdagsledamöter. (Det finns dock en del undantag, även i moderaterna. Göran Pettersson är en.)

Den replik som kommer från fyra andra biskopar i dagens DN är, för att uttrycka sig milt, inte helt lätt att förstå. Vad menar de med:
"MAN KAN FRÅGA SIG om en mångkulturell stat i framtiden kommer att ta ansvar för vigslar och äktenskap. Kanske är det inte statens ansvar. Därför är det desto viktigare att kyrkan tar sitt ansvar, behåller vigselrätten och värnar äktenskapet. 

De kan väl ändå inte vara inne på att vi ska ha flera, parallella rättssystem, beroende på vilket samfund man bekänner sig till? Det är samma tankegångar som en av den anglikanska kyrkans främste företrädare, ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, uttryckte i fjol, och vilket ledde till kraftiga reaktioner, inklusive krav på hans avgång.

Man behöver inte tänka så lång stund för att inse att parallella rättssystem snabbt skulle cementera kulturell segregering. En klart oönskad utveckling. 

De fyra biskoparna bör tänka en stund till. 

0 comments: