tisdag 3 februari 2009

Att ta ansvar - och inte

Kommunstyrelse i kväll. Ett viktigt ärende var när ekonomichefen redogjorde för de minskade skatteintäkterna som är mer än 12 miljoner 2009. Och ännu större underskott 2010 och 2011. 

Det är tydligt att vi måste ställa in den kommunala verksamheten mot en mindre kostnadskostym. Skatteintäkterna minskar, och vi måste agera för att möta detta. Kommunstyrelsen gav i uppdrag till kommunledningsstaben att återkomma med förslag på åtgärder, både för 2009  men även för 2010 och 2011. 

Nästa ärende handlade om den s k IT-ladan. En verksamhet som gått med miljonunderskott under ett flertal år, och som vi nu skulle ta beslut om att avveckla som kommunal verksamhet. Knappast en kommunal kärnverksamhet och borde, inte minst mot bakgrund av det kommunfinansiella  läget, vara ett enkelt beslut. Men, det tyckte inte miljöalliansen. De ville återremittera för kompletterande information. När det yrkandet föll, var deras sakyrkande att fortsätta spendera kommunala skattemedel. 

Det kallas att inte ta ansvar för kommunmedborgarnas skattepengar.  

0 comments: