torsdag 12 februari 2009

Pinsam populism

Riksbanken sänker räntan. Det är nog bra. 

Men att Borg och Reinfelt försöker sig på att vara banköverdirektörer är mindre bra. Det finns otaliga exempel på hur välmenande politiker misslyckats när de talar om för företag hur de ska bete sig. 

Bankerna har problem att få tag på pengar som de kan låna ut. Det bästa sättet för en bank att få ökad inlåning, är att höja inlåningsräntorna. Men, för att banken då också ska tjäna pengar på utlåningen, måste då också utlåningsräntan höjas. Och detta gäller oavsett vilken ränta Riksbanken sätter. 

Nu bestämmer sig regeringens två tyngsta ministrar för att de vet vilken räntenivå som bankerna ska ha på sin utlåning, eller att den i alla fall ska vara lägre. En lägre räntenivå på utlåningen försämrar bankernas intjäningsförmåga. 

I dag kan vi läsa om att Swedbank gör kreditförluster på en miljard. SBAB har så dåliga finanser att de söker skydd i statens garantiprogram för banker. Att i det läget argumentera för att bankerna ska försämra sin intjäningsförmåga, verkar inte så klokt. 

Om politikerna hade blivit vid sin läst, och låtit bankerna sköta sina affärer under 90-talet så skulle vi sannolikt ha sluppit dagens finanskrash. Nu var det ju framför allt amerikanska politiker, fiskande efter röster hos låginkomsttagare, som tvingade fram den lånebubbla som vi ser konsekvenserna av idag. 

Att amerikanska politiker begick det misstaget är ju inte något försvar för att svenska politiker ska lägga sig i svenska bankers räntenivåer. Snarare är det något att dra lärdom av och därför undvika. 

Göran Pettersson kommenterar läget på finansmarknaderna. Till synes lojal mot regeringen, men med ett fokus som är något helt annat än räntemarginaler och utlåningsräntor. Nämligen att det är bra när bankerna gör bra vinster. 

Tomas Linnala på e24 kommenterar Reinfelds och Borgs agerande (och i samma artikel Mona Sahlins utspel om att stänga gränserna för handel med el):
"Jag tror inte att Fredrik Reinfeldt, Anders Borg eller Mona Sahlin är korkade. Inte ens Hugo Chavez. Problemet är snarare att de tycks utgå från att deras väljare är det."

0 comments: