onsdag 11 februari 2009

Fyra filer och en kaj

Förhandlingarna med Vägverket går vidare. Vid kommunstyrelsen i går kväll fick vi information om läget. Det är inte kört, men det är heller inte klart. "It ain't over 'til it's over" som Yogi Berra uttryckte det. 

Något som är mycket positivt, är att Vägverket nu verkar bry sig om Ekerös synpunkter. Nämligen att Ekeröborna INTE ska få sämre trafikförhållanden än vi har idag. 

Tills för bara några veckor sedan, var Vägverkets hållning att Ekerös innevånare skulle acceptera att 
- de som vill åka in mot centrala Stockholm skulle få ännu värre köer än i dag.  
Trafikökningen som kommer att ske, när trafik från Förbifarten åker in mot Brommaplan, skulle inte föranleda några som helst åtgärder från Vägverkets sida. Ekerövägen skulle inte breddas till fyra filer, Brommaplan skulle inte förbättras. 
- sprängmassorna från tunnelbygget skulle köras genom Ekerö centrum - 400 till 500 lastbilar per dygn - ut till deponi i Asknäs eller Löten. Varje dag under hela byggtiden, sannolikt åtta år. För att därefter, när Förbifarten står klar, skulle samma sprängmassor köras tillbaka genom Ekerö centrum, till någon annan "slutförvaring" på annat ställe i länet. 

Det är ju helt orimligt att det investeras 25 miljarder, sannolikt avsevärt mycket mer, för att bygga Förbifarten över Lovö. Och att Ekeröborna därefter ska få en SÄMRE trafiklösning  in till Brommaplan. För att inte tala om 500 lastbilar genom centrum under bortåt 10 års tid.. 

Därför har Ekerö kommun, för att ställa sig positiv till Förbifarten, krävt att 
1. Ekerövägen breddas 
2. Brommaplan åtgärdas 
3. Sprängmassorna fraktas med båt 

Dessa synpunkter har Ekerö kommun framfört vid tre tillfällen: 2005, 2007 och nu senast i går, då vi återigen hade att ta ställning till Vägverkets förslag. Det verkar nu som om Vägverket, efter fyra år och tre beslut i Ekerö kommunstyrelse, äntligen har börjat lyssna. 

Jag, och alla andra på Facebookgruppen "Fyra filer på Ekerövägen", håller tummarna. 

0 comments: