lördag 24 januari 2009

Kalix i kris

Det rapporteras att Kalix lånar pengar för att kunna betala lön till de anställda. Kommunalrådet Roger Forsberg motiverar detta med: "Det är i en kommun som dels tappar i befolkningsunderlag och sen får vi den negativa skatteutvecklingen."

Det är inte hela sanningen.

Ekerö och Kalix är ungefär lika stora, drygt respektive knappt 20 tusen innevånare, och därför kan det vara intressant med en jämförelse. Jag flyttade till Ekerö 1991, och började ganska snart intressera mig för kommunpolitiken. Har därför en ganska god insikt om hur pengar
na använts i Ekerö sedan dess.

Här är några exempel på hur Kalix under samma tid har använt skattepengar:
- Kilometerlång strandpromenad utmed Kalixälven
- Nytt Folkets hus (kostade 120 miljoner, om jag kommer ihåg rätt)
- Ombyggnad av centrala Kalix med trafikomläggningar
- Utbyggnad av befintlig simhall till äventyrsbad
- Nytt köpcentrum/galleria
- Näringslivsstöd om 4,5 miljoner kronor finns i budget för 2009 enligt Ulf Blombäck, gruppledare för moderaterna i Kalix.
- Kostnaderna för en ombyggnad av en skola var enligt beslut i fullmäktige budgeterat till 408 tusen, men projektet genomfördes på löpande räkning till en kostnad av över 5,1 miljoner. Och då har den sista fakturan inte kommit.

Hur många hundra miljoner som Kalix kommun har använt för dessa, och andra, projekt vet jag inte. Men jag vet att under de här åren har Ekerö kommun inte har spenderat pengar på något motsvarande, vare sig för investeringar eller löpande kostnader.

Kommunalrådet i Kalix säger att "
... vi ett ständigt, ständigt uppdrag att använda pengarna smartare".

Jag tycker att det är uppenbart att Kalix använder pengarna på ett mindre smart sätt, åtminstone om jag jämför med Ekerö kommun.

Norran, TV4, SR, DN, NSD, NSD, Norrbottenskuriren, Norrbottenskuriren

0 comments: