lördag 4 april 2009

Veckan som gick

Kommunfullmäktige på tisdag. Den längsta debatten rörde sig om Drottningholmsskolans framtid. Läget just nu är att det finns en osäkerhet om vad som händer till hösten. Så vitt jag kan förstå, vilar ett tungt ansvar för detta på Skolinspektionen, f d Skolverket, som har vinglat rejält i kraven inför tillståndsgivningen. 

Jag förstår att föräldrarna till de barn som nu går i Drottningholmsskolan är oroliga. Men jag är övertygad om att det till slut kommer att bli en acceptabel lösning, och att barn- och ungdomsnämnden kommer att klara ut situationen på ett bra sätt. 

Vi fattade på fullmäktige också beslut att anta "Policy för förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende". När jag föredrog ärendet, dristade jag mig till att lyfta fram att i riktlinjen "Förhindra missbruk bland unga" står det att "Föräldrarnas ansvar och delaktighet är det viktigaste". 

Detta för mig helt självklara konstaterande utlöste en längre debatt. Det borde vara helt okontroversiellt att peka på föräldrarnas ansvar för att förhindra missbruk bland unga. Men så är det tyvärr inte. Tydligen finns det de som känner sig provocerade av denna självklarhet. Man kan verkligen fundera på vilket slags samhälle de vill ha? 

I mitt blogginlägg om nämndens sammanträde 25 mars valde jag att inte skriva om ett av de viktigaste besluten vi fattade: Vi öppnar för fler gruppboenden i enskild regi. 

Anledningen till att jag valde att avvakta, var att boende, personal och anhöriga skulle få informationen först. Så skedde under föregående vecka, och nu kan man också läsa på Ekerö kommuns hemsida om detta

Nämnden var inte enig i beslutet. Att ö-partiet tillsammans med (s) skulle gå emot beslutet var väntat. Ö-partiet har ju alltmer profilerat sig som "(s) light". Däremot är det beklagligt att (fp) valde att reservera sig mot beslutet. I alliansens överenskommelse för mandatperioden står tydligt att "Vi ska verka för att privata alternativ inom äldreomsorgen, gruppboenden samt hemtjänsten etableras". Som en motvikt, var det bra att (mp) i den här frågan valde att gå med alliansen. 

Under veckan trädde också IPRED-lagen i kraft, och de första två anhållandena gjordes redan samma dag. Det återstår att se om man från polis och åklagare lyckas lagföra dessa med större kompetens än den som kommit till uttryck i rättegången mot Pirate Bay. Pirate Bay själva uppger att deras trafik inte har påverkats. DN, DN, DN, DN, SvD, SvD

En god nyhet är att alliansen har nu, enligt opinionsmätningarna, övertaget mot den röd-gröna röran. Men att både centern och kristdemokraterna faller under 4-procentsstrecket känns verkligen inte bra, även om det är trevligt att moderaterna nu är större än (s). PJ Anders Linders förslag att bilda valallians känns nu mer rimligt än någonsin. DN, SvD

Förresten, har från våra kompetenta kanslister i kommunen fått veta att det på riksnivå har utgått påbud om att partibeteckningar ska skrivas med versaler. Dvs, det ska enligt detta påbud skrivas (M) i stället för (m). Det bryr jag mig inte om, här på min blogg. 

0 comments: