måndag 8 mars 2010

Gruppmöte efter gruppmöte

I kväll var det både alliansgrupp i kommunstyrelsen och moderatgrupp i socialnämnden, samt därefter fullmäktigegrupp i moderaterna. Klarade bara att vara med på de två förstnämnda, fullmäktigegruppen fick klara sig utan mig.

I socialnämndsgruppen rörde sig diskussionerna om hur nämnden har greppet om verksamheten, delegationer, utvecklingsplaner och uppföljning. På onsdag arbetsutskott, och då får vi tillfälle att klara ut det som behövs och diskutera med de andra partierna.

Vill även sprida positiva ord om moderatgruppen i socialnämnden. Trevliga möten, bra diskussioner och nästan alltid roligt. Kan inte bli dåliga beslut med ett sånt gäng!

0 comments: