söndag 7 mars 2010

Hon vill träffa Mona

Senaste veckan har mycket handlat om RUT. Att det finns ideologiska undertoner är tydligt. Möjligen var det dessa som till slut fick S att bestämma sig för att säga nej till RUT. Ett mindre pragmatiskt och mer ideologiskt färgat ställningstagande får man leta efter.

Det är helt rätt som Maud Olofsson och Sven Otto Littorin gör, att öppna för utvidgning av RUT till fler typer av tjänster. Att ett högt skattetryck försämrar samhällsekonomin och bland annat leder till färre jobb vet de flesta med grundläggande nationalekonomisk förståelse. Men det har tidigare inte riktigt varit intressant i den politiska debatten. Det har alltid funnits något område med "utsatta människor" där "kloka politiker" har motiverat sina "kraftfulla åtgärder".

Intressant nog verkar det som om debatten om RUT blir det praktiska tillämpningsexemplet som tydliggör skatternas negativa konsekvenser för välfärd och sysselsättning. Nu går det inte längre att hävda att frågor om skattetryck, jobb och välfärd är en diskussion som framför allt berör en liten grupp nationalekonomer.

Men visst är det bra, framför allt när det är valår, att skillnaderna mellan den borgerliga alliansen och det rödgröna vänsterexperimentet blir tydliga. Men när LO:s chefsekonom använder argumentet "skattesystemet ska vara så neutralt som möjligt" är det verkligen upp-och-nervända världen. Sanna Rayman skriver insiktsfullt om det i SvD.

Mindre insiktsfullt skriver Kerstin Fredholm på Newsmill. Med halsbrytande argumentation och associationer, ska vi förledas att tro att RUT-avdraget är något som tvingar in kvinnor i prostitution!

Ett av de mer slagkraftiga inläggen i RUT-debatten har skrivits av Lilia Botvalde Brandt. Lilia startade för några år sedan en städfirma och har i dag åtta anställda, samtliga kvinnor med invandrarbakgrund. Om Mona Sahlin vinner valet blir dessa åtta personer, samt Lilia själv, omedelbart arbetslösa.

Lilia vill träffa Mona för att diskutera sin och de anställdas framtid. Sannolikt är Mona inte så intresserad av att träffa Lilia.

Uppdatering: Länkar till Mary X och Britta Svensson, som båda har RUTer i sig.

0 comments: