onsdag 10 mars 2010

Tillväxt på 300% i Ekerö!

Socialnämndens arbetsutskott på Ekerö fick i kväll ta del av prognos för hur många äldre som kommer att behöva äldreboende under de närmaste decennierna.

Prognosen visar att pågående och planerad utbyggnad av äldreboendet i kommunen kommer att vara tillräcklig för att möta behoven fram till 2017. Då är behovet ca 210 platser, dvs 60 platser fler än vad som finns i dag.

Däremot blir det en dramatisk ökning åren efter 2017, med upp till 450 platser 2032. Det är en ökning med 300% jämfört med dagens läge!

Det här kommer att bli en rejäl utmaning på flera sätt. Kostnaderna måste mötas och planer för nya äldreboenden måste tas fram. Och inte minst måste driften av äldreboendena utvecklas för att möta krav på individuellt utformad service, omsorg och bemötande.

Det kommer att finnas stort utrymme för kreativitet och konstruktiva ideer inom socialnämnden även under det kommande decenniet.

0 comments: