tisdag 9 mars 2010

Underdånig (?) resa i österled

Statsminister Reinfeldt och utrikesminister Carl ska besöka Moskva och där träffa president Medvedev och premiärminister Putin.

Enligt rapporteringen på SR:s hemsida är det inte sakfrågorna som är det mest intressanta, utan samtalstonen.

Det är en märklig analys som SR:s reporter gör. Auktoritära stater har alltid varit välvilliga mot dem som har underordnat sig, som Sverige gjort med Nord Stream.

Det är ett faktum att byggandet av gasledningen i Östersjön allvarligt försämrar Sveriges geopolitiska position. Ett område som borde vara föremål för diskussion är hur Ryssland avser kompensera Sverige för detta. Även om det skulle sannolikt 'försämra samtalstonen'.

http://mobil.sr.se/site/index.aspx?artikel=3494472&unitid=83&offset=0

Andra nyhetsmedia:

SvD, SvD, DN, DN, DN

0 comments: