måndag 2 november 2009

Det kräver en revolution

SvD Brännpunkt skriver Lars Melin, docent i nordiska språk, om den tsunami av lagar som sveper över oss. Svensk författningssamling utkommer med mer än tusen nummer om året. Lars Melin drar den helt korrekta slutsatsen att ju fler lagar, desto mindre sunt förnuft kommer att råda.

Utvecklingen går att vända, men skulle sannolikt kräva en mindre revolution vår mentalitet. Lars Melin använder exemplet gränsvärden för bakteriemängden i badvatten. Det är, på gott och ont, osannolikt att det skulle gå få förståelse för att avskaffa gränsvärdet för bakterier i badvatten, för att i stället det sunda förnuftet får råda.

Och så är det nog, tyvärr, med de allra flesta av dessa detaljregler. Var och en för sig är de både kloka och förnuftiga. Och så länge det inte finns någon tydlig problembild av vilka problem tsunamin orsakar, kommer vi nog att få leva med den.

0 comments: