onsdag 11 november 2009

Valfrihet, valfrihet, äntligen valfrihet! Och så PRISMA, förstås

I kväll var en riktigt bra kväll i socialnämnden. Det var två ärenden som kändes extra bra att fatta beslut om.

Det första var att vi äntligen, efter mer än ett år av beredning, information, remisser, seminarier m m gick till beslut i socialnämnden och bestämde oss för att vi vill erbjuda valfrihet för våra hemtjänsttagare. Det gedigna arbetet som våra tjänstemän har gjort, och med det politiska engagemang som finns för frågan, kan det knappast bli annat än bra! Och det är inte bara hemtjänsttagare som kommer att få valfrihet, utan även avlösning och fyra tjänster till. Nu ska ärendet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. Den politiska resan började den 16 september 2008 som jag skrev om här, och har sedan skrivit om det här, här, här och här.

Det andra var PRISMA-projektet. Både kommunala och andra verksamheter som arbetar med barn och ungdomar har deltagit. Under ett år har deltagarna utvecklat former för deras arbetet så mycket som möjligt ska "hänga ihop" för barn och ungdomar som far illa, eller riskerar fara illa. Vi fick nu se resultatet av projektet, en plan för hur man ska få arbetet att bli både effektivt, och hänga ihop. Allt är inte på plats, men nu vet vi vad vi kan och vad vi vill. Och kan därmed också använda skattemedlen så effektivt som möjligt för att hjälpa barn och ungdomar som far illa, eller att riskerar att fara illa. Det är bra att kunna bidra till att fler barn och ungdomar får bättre framtidsmöjligheter. Har tidigare skrivit om det här och här.

En riktigt bra kväll, som sagt!

0 comments: