söndag 25 oktober 2009

PRISMA nästa steg

Fredag morgon på PRISMA-möte i Sånga-Säby med många intresserade, både anställda inom Ekerö kommun men också friskolor, polis och flera andra verksamheter.

Lyssnade bland annat till en beskrivning av en metod för nätverksarbete kring ett barn eller ungdom. Metoden utgår från att man bjuder in föräldrar, släkt, vänner och andra som den unga personen har kontakt med.

Grundtanken med metoden är självklar: de insatser som görs från det offentliga ska syfta till att lyfta fram och stärka det nätverk som de allra flesta barn och ungdomar har. Det ger inte bara föräldrar, utan även släktingar och andra personer som vill engagera sig i den unga personen en möjlighet att kliva fram och visa att de bryr sig om.

Nätverksmetoden är bara en del av den plan som PRISMA-arbetet har resulterat i. I planen beskrivs hur vi som träffar barn och ungdomar inom Ekerö kommun ska arbeta för att helheten ska "hänga ihop". Skrev om det här i början på året. Under hösten ska vi ta ställning till planen i socialnämnden. Det verkar lovande.

0 comments: