onsdag 21 oktober 2009

Väl godkänt till föräldrarna i Ekerö!

I afton arbetsutskott i socialnämnden.

Första punkt på dagordningen var uppföljning av de ungdomspolitiska målen för Ekerö kommun. En enkätundersökning har genomförts och resultatet var till vissa delar rätt så förutsägbart, och till andra delar mer intressant.

På frågan om vilken som är den vanligaste mötesplatsen för ungdomar, svarade de .... trumvirvel... hemmet!

Det är ett gott tecken, och tyder på att de flesta ungdomarna bor i hemförhållanden där de både kan, vill och får ta hem kamrater.

Det är också ett gott betyg åt föräldrarna. Det är ju föräldrarnas ansvar att bygga ett hem där ungdomar känner att både de själva och deras kamrater är välkomna. De flesta föräldrarna i Ekerö möter upp och tar det ansvaret.

Det känns bra!

0 comments: