lördag 3 oktober 2009

Könet har betydelse

Den busschaufför som något övernitiskt avvisade en manlig passagerare från bussen till Tjejkväll i Piteå får nu - rättmätigt - utstå kritik. Bakom arrangemanget Tjejkväll i Piteå står en företagarförening, Piteå Presenterar, som nu tar avstånd från busschaufförens agerande.

Tyvärr är nog denna särbehandling bara toppen på ett isberg. I feminismens och jämställdhetens namn särbehandlas kvinnor, vilket medför att män diskrimineras. Det är en olycklig utveckling som medför att könen ställs mot varandra, i stället för att se till de starka sidorna hos personerna och individerna.

Den stackars busschauffören trodde nog att han gjorde rätt, när han försökte följde den radikala kulturelitistiska vind som Göran Hägglund så träffande beskriver i debattinlägget om Verklighetens folk.

Mer sunt förnuft i verkligheten skadar inte.

0 comments: