söndag 4 oktober 2009

Inte lätt att förstå

Nu har regeringen lagt ett lagförslag som innebär att de s k Tsunaminbanden ska sekretessbeläggas i 70 år. Något som, för en utomstående, verkar helt obegripligt.

Motivet att "Regeringskansliets sätt att arbeta" annars skulle kunna röjas är inte helt begripligt, och knappast tillräckligt starkt för att motivera en sekretess under då lång tid.

Andra bloggare har skrivit i frågan, bland annat Mary X som ställer frågan "Vad kan vara så hemligt med tsunamibanden - egentligen". Det är det nog flera som undrar.

0 comments: