lördag 10 oktober 2009

Fildelning eller piratkopiering

Det är ett sätt att beskriva vad som diskuterades på frukostseminarium med Henrik von Sydow (varför inga kommentarsmöjligheter, Henrik?) i går. Hade egentligen tänkt skriva om det då, men så kom Obama och norrmännen emellan.

I alla fall, en intressant debatt med Per Strömbäck (ej släkt) från dataspelsföreningen och Martin Rolinski från BWO och Telia.


I videon framgår Pers och Martins respektive perspektiv. Det som sades var kanske, i alla fall för flera av deltagarna, inte så mycket nytt. Den principiella frågan om vad upphovsrätt är, och om det går att skydda denna belystes inte särskilt. Inte heller blev det så mycket sagt om hur en förändrad upphovsrätt, som tar hänsyn till dagens teknik, skulle kunna se ut.

Däremot diskuterades rättssäkerhet i flera olika perspektiv. Till exempel den enskildes möjligheter att få rätt mot stora resursstarka organisationer och företag, IP-adressens svaghet som identifikationsmedel vid rättsskipning och det faktum att beviskraven vid civilrättslig prövning är lägre än vid rättegång i brottmål.

Sammanfattningen skulle kunna vara: Om bara statsmakterna och upphovsrättsindustrin skulle kunna acceptera att brottmål med proportionalitet, och inte civilrättslig prövning, är rätt väg att gå skulle detta nog gå att lösa. Återstår att se om så bli fallet.

0 comments: