måndag 5 oktober 2009

Inte så illa

Annicka Engblom (M) motionerar om att kungen ska föreslå statsminister och regering, som regeringsformen föreskrev fram till 1975.

En konstitutionell monarki där monarken inte har någon funktion är inte en helt lyckad som konstruktion. Det finns ett värde i institutioner som står vid sidan om de dagpolitiska maktstrukturerna. Detta skulle, som Annicka skriver på sin blogg, stärka demokratin.

Annickas motion kan i sin helhet läsas på hennes blogg. Tyvärr är nog sannolikheten ytterligt begränsad för motionen kommer att bifallas.

0 comments: