torsdag 22 oktober 2009

Ett litet steg, men åt fel håll

Datainspektionen har enligt SvD kontaktat SJ för att granska om de personliga biljetterna kränker den personliga integriteten.

Det steg som SJ tar är litet, men från ett integritetsperspektiv, i fel riktning sett. Tyvärr finns det inte någon stark lagstiftning i Sverige som skyddar integriteten.

Att, som Datainspektionen gör, i efterhand inleda en utredning och göra detta först efter att man fått in flera anmälningar är sannolikt i enlighet med gällande lag och bestämmelser för hur Datainspektionen ska agera. Men det är alltför tandlöst för att verka som spärr mot den allt vanligare insamlingen av personinformation.

De initiativ som behövs är till dels redan tagna. En sökning på regeringens hemsida med sökordet "integritet" ger ett antal träffar på tidigare gjorda utredningar inom området. Och så har Henrik von Sydow uppdraget från moderata partistyrelsen att leda arbetsgruppen som ska forma moderaternas politik för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Ett initiativ på integritetsområdet skulle vara mycket välkommet inför valet.

0 comments: