tisdag 6 oktober 2009

Medborgarrätt kostar pengar

Nu pågår enligt SvD ett slags Svarte Petter-spel på internet. Musik- och filmindustrins företrädare har genom hot om stämning lyckats få ett flertal svenska internetoperatörer att vägra leverera bandbredd till The Pirate Bay.

Detta beteende har sin grund i att ingen, eller mycket få, internetoperatörer orkar ta den finansiella striden mot de stora musik- och filmbolagen. Då är det enklare att helt enkelt vägra leverera bandbredd till TPB. Trots att det inte ens finns någon dom mot TPB som vunnit laga kraft, och trots att det knappast går att hävda att internetoperatören har ansvar för den data som TBP tillhandahåller.

Det finns tydliga paralleller till den situation som Henrik von Sydow så träffande beskriver i SvD under rubriken "Medborgarrätt ska inte kosta pengar".

I de fall som beskrivs handlar det om storbolag som, tack vare de har råd att anlita dyra skattejurister klarar matchen mot skatteindrivarna. Men de små och medelstora företagen har varken råd eller tid att ta den juridiska striden, och betalar hellre en felaktig skatt än att riskera sitt företags framtid.

I fallet TBP är det internetoperatören som slänger ut en lite kund, heller än att ta en konflikt i domstol med de kostnader och den osäkerhet som det skulle medföra för operatören.

I båda fallen leder dagens lagstiftning till att medborgarrätt kostar pengar. Något som nog de flesta av oss trodde tillhörde en gången tid.

Har skrivit tidigare om det här och här.

0 comments: