torsdag 15 oktober 2009

Mera valfrihet på Ekerö

I afton var samtliga ledamöter och ersättare i Ekerö kommufullmäktige, kommunstyrelse och socialnämnd inbjudna till informationsmöte om LOV, Lagen om Valfrihet.

Socialnämnden har arbetat sedan i fjol med frågan. Nu har vi ett ärende färdigt för socialnämnden om några veckor, för att sedan att gå till KS och slutligt ställningstagande och beslut i KF. I ärendet föreslår socialnämnden bland annat att våra hemtjänstmottagare själva får möjlighet att välja vem som ska utföra hemtjänst i deras hem.

Något som borde vara helt självklart - vuxna människor klarar faktiskt att fatta beslut om vem som ska städa i deras hem - är nu på väg att införas under 2010.

Äntligen!!

0 comments: