söndag 1 november 2009

Om socialnämnden

På Ekerömoderaternas hemsida finns även en kort beskrivning av arbetet i socialnämnden. Läs den här.

Just nu är införandet av kundval högaktuellt. Vi gav för drygt ett år sedan uppdraget till tjänstemännen att utreda förutsättningarna för kundval. Med lite hjälp från regeringen som, via socialstyrelsen, gav ett stimulansbidrag har vi nu på nämndens bord ett mycket väl genomarbetat förslag. Under det här dryga året har ärendet redovisats för nämnden vid ett par tillfällen, och vi har också genomfört seminarier med deltagande från både kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Om allt går som jag hoppas, kommer socialnämnden vid sammanträdet om en dryg vecka att föreslå kommunfullmäktige att införa kundval enligt Lagen om Valfrihetssystem, LOV. Det kommer att ge Ekerös politikerna mindre makt och Ekerös medborgare mer makt. En utveckling i helt rätt riktning!

0 comments: