måndag 9 november 2009

Tre på en gång

En kväll med tre möten i rad.

Först kommunstyrelsegrupp om utbyggnaden av Ekerövägen till fyra filer. Som jag tidigare skrivit här, är det ett stort steg att länsplanen nu innehåller breddningen, men det är långt kvar. Framför allt saknas 810 av de 893 miljoner kronor som vägen beräknas kosta.

Sedan alliansgrupp i socialnämnden, med genomgång av ärendena inför nämndens sammanträde på onsdag. Bland ärendena är förslag att Ekeröbor med hemtjänst själva ska få välja vem som ska utföra tjänsten. Har tidigare skrivit om det här.

Slutligen en träff med alliansgruppledarna för beställarnämnderna (barn- och ungdomsnämnd, socialnämnd och kulturnämnd) med genomgång av våra respektive budgetförslag. Det finns mycket att säga om det, men det viktigaste är nog: vi går till val 2010 med riktigt bra budget. Mycket tack vare regeringens extra bidrag, som jag skrivit om här.

0 comments: