tisdag 15 september 2009

Det är bra, och kan bli ännu bättre

Kommunstyrelsen i Ekerö sammanträdde i kväll. Liksom statsministern i riksdagen kunde vi konstatera att läget är bättre än väntat. Skatteintäkterna blir större och kostnaderna lägre. Utifrån ett kommunalekonomiskt perspektiv har prognoserna vänt från djupaste underskott, till att nu visa på ett hälsosamt överskott för 2009.

Tydligen är läget detsamma på riksplanet. Regeringen förutskickar "satsningar" på totalt 32 miljarder. Mer pengar till kommuner, landsting, arbetsmarknadsåtgärder och rättsväsende är redan aviserade. Skattesänkningar för både förvärvsarbetande och pensionärer har också utlovats. Allt detta är mycket bra, men...

Att det säkerhetspolitiska läget sedan nästan tio år stadigt försämrats, har hittills inte gett något avtryck i statsbudgeten. Och lär knappast så göra i år heller. Men man får väl vara glad åt allt annat som verkar går åt rätt håll.

0 comments: