tisdag 15 september 2009

Två fel kan bli ett

Black Internet överklagar tingsrättens dom, trots den kostnad som detta innebär.

Att Sverige har en lagstiftning gör budbäraren ansvarig för innehållet i budskapet är inte rimligt. Om domstolsprövningen visar att tingsrättens beslut håller, måste lagstiftningen ändras.

Men något som är ännu mer allvarligt, är det faktum att rättssäkerhet heter pengar. Black Internet är inte något stort företag, och har inga möjligheter att engagera samma juridiska kompetens som de stora film- och musikföretagen. Har skrivit det här.

Överklagandet av domen kan leda till att tingsrättens dom visar sig vara felaktigt. Det skulle vara ett välkommet besked. Men fortfarande kvarstår problemet med assymetriska rättsfall, där möjligheten att få en rättvis juridisk prövning är beroende av finansiell styrka.

Karl Sigfrid blogga här.

0 comments: