onsdag 23 september 2009

Ökat risktagande, oskyddade soldater och större förluster

Natos befälhavare i Afghanistan, den amerikanske generalen Stanley McChrystal, anser att trupperna under hans befäl måste utsätta sig för samma risker som afghanerna. Hans bedömning är att ett ökat risktagande med de förluster som detta leder till, är nödvändigt för att vända den nuvarande negativa utvecklingen. Befolkningen i Afghanistan måste uppfatta att Isaftrupperna i första hand är i Afghanistan för att skydda befolkningen, och inte för att i första hand döda talibaner. Citat från DN:

"Genom att vara alltför upptagna med att skydda oss själva så har vi agerat på ett sätt som distanserar oss — fysiskt och psykiskt — från det folk vi försöker skydda. . . Upprorsmännen kan inte besegra oss militärt; men vi kan besegra oss själva".

Det är ett kärvt budskap som befälhavaren skickar. I klartext innebär detta att fler döda och skadade Isafsoldater är ett nödvändigt ont som länderna i koalitionen måste acceptera.

Detta budskap går i direkt motsatt riktning mot den inriktning som den svenska insatsen har haft under det senaste året, där kravet på skydd för soldaterna har drivits hårt av media och vissa försvarspolitiker.

Den svenska styrkan kommer, om general McCrystal får sin vilja igenom, i begränsad omfattning att få använda de Galtar och Stridsfordon 90 som under senaste året skickats till Afghanistan.

Kan den svenska opinionen acceptera detta? Delar den svenska försvarsledningen den amerikanska generalens bedömning? Och kommer de i så fall att stå upp för en militär professionell bedömning?

Frågor som inte har enkla svar.

DN, Washington Post (hela McCrystals rapport, utan de hemliga delarna)

0 comments: