tisdag 29 september 2009

Budgetarbete och överbeskattning

Höstens budgetarbete i Ekerö kommun har avsevärt underlättats genom de 18 miljoner som kommunen fått i förstärkning från regeringen. Men om kommunen skulle få behålla samtliga skatteintäkter från kommunens innevånare, hade läget varit avsevärt mycket bättre.

Det är svårt att veta exakt, men någonstans mellan 150 och 200 miljoner skattekronor överförs varje år från Ekerö till andra kommuner runt om i landet. Detta är en ordning som leder till att vi måste överbeskatta Ekerös innevånare. Ett system som med det nya förslaget till grundlag tyvärr verkar permanentas.

0 comments: