lördag 12 september 2009

Privat, billigare och möjligen bättre

Vantörs hemtjänst AB har under sitt första verksamhetsår i privat regi lyckats över förväntan. De redovisar en vinst på ca 4 miljoner kronor, på en omsättning om ca 25 miljoner kronor.

Den kommunala tjänstemannen som ansvarar för ekonomin i stadsdelsförvaltningen i Stockholms stad kan inte förstå varför. Han "är förbryllad över resultatet" men gissar att en miljon beror på att all hemtjänst går med överskott, en miljon på att det privata företaget inte behöver betala till kommunens administration och spekulerar sedan i vad som genererar de övriga två miljonerna i vinst. Bland annat större andel deltidsanställda.

Ägarna till företaget redovisar att de har lika många anställda som tidigare, och större andel fast personal jämfört med tidigare. De som vill får arbetat heltid, och lönerna följer samma kollektivavtal som kommunen. Däremot har de varit försiktiga med utgifter, gjort besparingar där det gått och dessutom köpt in ett datoriserat planeringsverktyg.

Av artikeln framgår inte hur hemtjänsttagarna upplever förändringen, men hade det funnits ett missnöje skulle DN med all säkerhet ha redovisat detta.

Vantörs hemtjänst AB är en avknoppning från Stockholms stad. Försäljningen är överklagad, och har gått till länsrätt och vidare till kammarrätt. Domen i kammarrätten anger att det är Stockholms stads försäljning strider mot kommunallagen, eftersom staden tog för lågt pris vid försäljningen. Domen är överklagad till Regeringsrätten.

Det är uppenbart att verksamheten i dags bedrivs till lägre kostnad än tidigare, och förhoppningsvis med minst lika bra kvalitet som när staden var huvudman. Att vi ska införa valfrihet i hemtjänsten på Ekerö känns helt rätt.

1 comments:

Jenny sa...

Synd bara att de glömde att ta betalt för verksamheten vid avknoppningen. Hoppas att det går att lösa så att Vantörs hemtjänst AB får fortsätta, men till ett något högre pris.