söndag 20 september 2009

Symbollagstiftning?

Enligt DN vill regeringen införa promillegräns till sjöss. Det är många politiker som tidigare uttalat sig utan någon större insikt i vad som skiljer sjölivet från trafiken på vägarna.

Flera båtorganisationer har också krävt, hittills utan gensvar från regeringen, att problemet med fritidsbåtolyckor ska bli föremål för utredning. Se t ex Svenska Kryssarklubben, SXK, remissvar på förslaget till behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp. Där skrev SXK i fjol, 2008:

En gedigen och trovärdig analys av båtlivet i Sverige saknas. Det beror på att fakta inte samlats in och bearbetats. Detta gäller dessvärre i synnerhet fakta kring olyckor till sjöss. Det vi vet av dokumentation från sjöräddningscentralen MRCC är att det förra året inträffade knappt etthundra sjöolyckor där akut läkarvård krävdes. Vi vet också att dessas sjöolyckor i allmänhet är singelolyckor med relativt lindiga personskador. Elva var dödsolyckor - merparten drunkningsolyckor. Uppgifter om händeleseförlopp, båttyp, båtens storlek, hastighet, inblandades ålder nautiska kompetens och andra vikitga fakta saknas till största delen helt.

Det skulle vara rimligt att ett lagförslag grundas på fakta. I annat fall är risken uppenbar att detta blir en symbollagstiftning, utan praktiskt värde. Det skulle vara olyckligt.

1 comments:

nilsson.erik sa...

Tack för din kommentar på min blogg! http://nilssonerik.blogg.se/2009/september/regeringen-gor-sjon-sakrare.html

Jag håller med dig så till vida att det finns flera orsaker till olyckor till havs, och att man givetvis inte får blåsa faran efter den här lagändringen.

Men jag är helt övertygad om att säkerheten på sjön blir bättre med ett tydligt regelverk kring sjöfylleri. Jag menar alltså att säkerheten blir bättre efter lagändringen, än utan någon ändring. Det viktiga är dock, precis som du också anser, att vi fortfarande ställer krav på ytterligare förbättringar.