onsdag 16 september 2009

En sen och bra kväll

Arbetsutskott i socialnämnden. Det var ovanligt många stora frågor. Budget, nya mål för nämnden, utbyggnad av Kullen, införande av valfrihetssystem, upphandling av gruppbostäder, nya ersättningssystem inom LSS och några till.

Att manövrera mellan alla dessa punkter och samtidigt hålla stämningen uppe är en utmaning, men det gick bra. Vi fick frågor besvarade av tjänstemännen, fila på några beslutsformuleringar inför nämnden och lägga den sista handen vid formuleringarna av nämndens mål.

Ett bra möte.

0 comments: