onsdag 30 september 2009

Utkräv ansvar av brottslingen

En grupp företrädare för internetleverantörer reagerar på den rättspraxis som börjar utvecklas, där internetleverantörerna börjar hållas ansvariga för den data som deras kunder skickar. Mycket träffande beskriver de det absurda i detta:

"Tänk dig att Posten måste ta ansvar för att dess kunder inte skickar skadligt material, att kaféägare måste ta ansvar för gästernas samtal, eller att Vägverket skall ansvara för vad bilisterna gör på vägarna och stänga vägar där brottslingar kan tänkas fara"

Eller för att ta ett aktuellt exempel: Ingen skulle väl komma på tanken att hålla luftfartsverket ansvariga för att helikopterrånarna använde luftrummet då de utförde en kriminell handling.

Det är bara att hoppas att lagstiftarna tar initiativ till ny lagstiftning, som ger håller den som begår brottet - och ingen annan - ansvarig.

SvD

0 comments: