torsdag 3 september 2009

Vad händer med Ekerövägen?

Regeringens beslut om Förbifarten innehåller inte något ställningstagande till breddning av Ekerövägen, 261.

I miljödepartementets PM, kan man läsa
"Regeringen förutsätter att:
....
- För anslutningen till väg 261 ett alternativ väljs som med lämpliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått förenar stort hänsynstagande till områdets natur- och kulturvärden med goda möjligheter att utveckla effektiva kollektivtrafiklösningar och en hög säkerhetsnivå."

Det är svårt att se hur denna skrivning ger något stöd för att bredda 261. Något som är helt nödvändigt när trafik från Förbifarten läggs till den, redan idag, överbelastade 261 in mot Brommaplan. Konsekvensen blir att Ekeröborna får sämre möjligheter att komma in till centrala Stockholm.

Detta kommer bli svårt för Ekeröborna att acceptera.

0 comments: